Dit is het privacybeleid (het ‘Beleid‘) van Comparitech Limited, ondernemingsnummer 09962280, van Suite 3 Falcon Court Business Centre, College Road, Maidstone, Kent, ME15 6TF, Verenigd Koninkrijk (hierna ‘Comparitech‘, ‘wij‘ of ‘ons‘). Dit beleid beschrijft de manieren waarop Comparitech informatie over u verzamelt en gebruikt wanneer u onze website op www.comparitech.com (de “Website“) gebruikt.

Comparitech kan dit Beleid op elk gewenst moment wijzigen. In dat geval zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dit Beleid door dit op de Website te vermelden. De wijzigingen zijn van toepassing op uw gebruik van de Website nadat wij u hiervan op de hoogte hebben gesteld. Als u het nieuwe beleid niet wilt accepteren, moet u de website niet langer gebruiken. Als u de Website blijft gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht wordt, geeft uw gebruik van de Website aan dat u ermee instemt gebonden te zijn aan het nieuwe Beleid.

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 28 april 2022.

 • ICO-registratie: In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming is Comparitech de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Comparitech heeft de Information Commissioner’s Office (“ICO”) geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens. In de melding wordt aangegeven welke gegevens door Comparitech worden verwerkt en met welk doel, en aan welke personen of entiteiten de gegevens worden verstrekt. Het registratienummer van Comparitech is ZA384009.
 • Informatie welke wordt verzameld wanneer u de Website gebruikt: Comparitech kan de volgende informatie van u verzamelen wanneer u de Website gebruikt (gezamenlijk de “Gegevens“):

alle informatie die door Comparitech wordt verzameld met betrekking tot het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies door Comparitech (“Cookiegegevens”).

  1. bepaalde technische/analytische informatie die door Comparitech wordt verzameld wanneer u de Website gebruikt, zoals IP-adressen, tijden en methoden van uw verzoeken, types browsers en besturingssystemen en andere gebruiksgegevens zoals pagina’s die u bezoekt, gedurende hoelang en de frequentie van dergelijke bezoeken (“Analysegegevens”).
  2. indien u ervoor kiest om deze aan Comparitech te verstrekken, uw e-mailadres en, in bepaalde gevallen, uw zipcode of postcode (gebruikt bij deelname aan onze breedbandbeschikbaarheidstool). Als u het e-mailadres van een andere persoon opgeeft, bevestigt u dat u toestemming van die partij heeft om een ​​dergelijk e-mailadres aan Comparitech te verstrekken.
  3. informatie verkregen via het gebruik van bepaalde tools die worden gehost op tools.comparitech.com, (“Tools Data“), inclusief uw Internet Protocol-adres (IP-adres) .
 • Hoe de informatie welke over u wordt verzameld indien u de website gebruikt, wordt gebruikt: De informatie over u zoals beschreven in clausule 2 kan door Comparitech als volgt worden gebruikt:
  1. De Cookiegegevens en Analysegegevens worden verzameld om Comparitech in staat te stellen het webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het bezoekersgedrag op de Website bij te houden.
  2. Uw e-mailadres wordt, indien u ervoor kiest om dit op te geven in verband met bijvoorbeeld het inschrijven voor een mailinglijst of nieuwsbrief, gebruikt om die mailinglijst of nieuwsbrief aan u te verstrekken. We zullen ook, onder voorbehoud van het verkrijgen van uw toestemming om dit te doen (tenzij anders toegestaan ​​onder de direct marketing-wetgeving), uw e-mailadres gebruiken om u informatie toe te sturen over producten/diensten waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn. We kunnen u ook om uw toestemming vragen om uw e-mailadres te verstrekken aan geselecteerde derden, zoals een van onze klanten. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het gebruik van uw e-mailadres voor dergelijke marketingdoeleinden door op de knop afmelden te klikken in de e-mail zelf.
  3. Uw zipcode of postcode wordt alleen met betrekking tot de breedbandbeschikbaarheidstool gebruikt als u ervoor kiest om deze te gebruiken.
  4. De Tools Data wordt door ons gebruikt met betrekking tot twee specifieke tools: (i) een DNS-lektest die u helpt om privacyproblemen te identificeren zodat ze kunnen worden opgelost. We kunnen daarnaast, en alleen als u uw toestemming geeft, toegang krijgen tot uw apparaten zoals camera en microfoon, maar u kunt een dergelijke toegang op elk gewenst moment intrekken via uw standaard browserinstellingen; en (ii) een snelheidstest.
  5. Alle Gegevens worden gedeeld met derden zoals hieronder beschreven.
 • Gronden voor verwerking: Comparitech vertrouwt op de verwerkingsgrond legitieme belangen om Cookiegegevens en Analysegegevens te verzamelen. Het is in het legitieme belang van Comparitech om Cookiegegevens en Analysegegevens te verzamelen, omdat dit noodzakelijk is om de Website te kunnen leveren en verbeteren. De verzamelde persoonsgegevens zijn uiterst beperkt en we hebben geoordeeld dat deze niet van zodanige aard zijn dat uw rechten en vrijheden als betrokkene zwaarder wegen dan een dergelijke gegevensverzameling.

Comparitech vertrouwt op toestemming om uw e-mailadres en zipcode/postcode en Tools Data te verkrijgen, aangezien u kunt kiezen of u een dergelijk e-mailadres of zipcode/postcode al dan niet aan Comparitech wilt verstrekken en u kunt kiezen en ermee instemmen of u meedoet aan de DNS-lektest of snelheidstest.

 • Informatie delen met derden: Comparitech zal uw informatie niet doorgeven aan derden (anders dan zoals beschreven in dit privacybeleid). Uw informatie kan, met inachtneming van de verplichtingen van Comparitech om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, worden gedeeld met de volgende derden:
  1. die entiteiten welke worden vermeld in het Cookiebeleid, klik hier voor meer informatie;
  2. de aanbieder van de eigen database van Comparitech;
  3. met zijn hostingproviders en dienstverleners zoals AWS, A2 en Presslabs;
  4. met geselecteerde derden, als u uw toestemming hebt gegeven voor het delen van uw persoonlijke gegevens;
  5. na het nemen van voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van dergelijke informatie te handhaven, kan Comparitech deze informatie delen met zijn toezichthouder (de ICO);
  6. in geanonimiseerde vorm kan Comparitech de informatie delen met:
 • elke derde partij, met betrekking tot de verkoop van een deel of het geheel van het bedrijf Comparitech, of zijn activa, of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of reorganisatie. Comparitech zal stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw rechten beschermd blijven als uw persoonsgegevens worden overgedragen overeenkomstig deze clausule;
 • gegevensverzamelaars en platformaanbieders als onderdeel van een analyse van gebruikersstatistieken of verkoopprestaties; of
 • wetshandhavingsinstanties om te voldoen aan wetshandhaving.
 • Links naar websites van derden en advertenties van derden: Comparitech is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites, zelfs niet als u deze via de Website bezoekt. U dient het beleid van elke website die u bezoekt te controleren en contact op te nemen met de eigenaar of exploitant als u zich zorgen maakt of vragen heeft. Als u naar de Website linkt vanaf een website van een derde partij of via een sociaal netwerk, is Comparitech ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de privacypraktijken van de eigenaren of exploitanten van die website van die derde partij en raadt u aan het beleid op de website van die derde partij te controleren en contact opneemt met de eigenaar of exploitant als u zich zorgen maakt of vragen heeft.
 • Beveiliging: Comparitech heeft technologie en beleid geïmplementeerd om uw privacy te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik.
 • Internationale overdracht, opslag en gegevensbewaring: Comparitech slaat de gegevens op in verschillende landen, ook buiten de EER. Als het de gegevens echter buiten de EER opslaat, neemt het passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht van dergelijke Gegevens adequaat wordt geacht onder de AVG van het VK en de AVG van de EU, of we kunnen specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik onder de AVG van het VK en/of de AVG van de EU, die persoonsgegevens dezelfde bescherming biedt als in het VK en de EU. Comparitech bewaart de Gegevens gedurende de tijd die nodig is om de door u op de Website gevraagde dienst te verlenen.
 • Uitoefening van uw rechten: U kunt contact met ons opnemen met behulp van de gegevens in clausule 10 hieronder als u: (i) toegang wilt krijgen tot een kopie van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben; (ii) persoonlijke gegevens die we over u bewaren wilt corrigeren; en/of (iii) persoonlijke gegevens die we over u hebben wilt laten wissen of bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens.
 1. Gegevens van Comparitech: Als u op enig moment contact wilt opnemen met Comparitech over uw mening over dit beleid of een vraag met betrekking tot uw persoonlijke informatie, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@comparitech.com.

Voor in het VK gevestigde personen: U hebt eveneens het recht om op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij de ICO door contact met hen op te nemen.