Missie

Comparitech streeft ernaar cyberveiligheid en privacy voor iedereen te bevorderen. We doen er alles aan om gedetailleerde, actuele informatie te verstrekken om onze lezers te helpen cyberveiliger en cyberbewuster te worden.

We voeren gedetailleerd onderzoek en tests uit om consumenten en bedrijven te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen bij de aankoop van cyberbeveiligingsproducten. Zie onze testmethodologie voor software voor meer informatie over hoe we producten en services testen en beoordelen.

Onze redactie bestaat uit reviewers, redacteuren, data-analisten, cybersecurity-experts en journalisten, die allemaal hebben beloofd om onze missie te handhaven.

Ethiek

Het redactieteam van Comparitech streeft ernaar nauwkeurige, onbevooroordeelde en actuele informatie te publiceren die onze lezers nuttig zullen vinden. Om dit te doen, houden we ons aan de volgende regels en principes:

 • Alle artikelen worden beoordeeld en op feiten gecontroleerd door redacteuren om de kwaliteit en nauwkeurigheid te waarborgen, weglatingen van feiten te voorkomen en vooringenomenheid te verminderen.
 • Hoewel we ons best doen om in de meeste opzichten objectief te zijn, pleit Comparitech altijd voor consumentenprivacy en een open internet.
 • Als we een gegevensincident of softwarekwetsbaarheid ontdekken, maken we het probleem altijd op verantwoorde wijze zo snel mogelijk bekend aan de eigenaar of ontwikkelaar en wachten we tot het is beveiligd voordat we er informatie over publiceren.
 • Als we contact opnemen met bronnen, geven we duidelijk aan wie we zijn en wat we doen. We houden ons bij het contact opnemen met bronnen aan journalistieke principes en verduidelijken of een gesprek al dan niet vertrouwelijk is of op de achtergrond is.
 • Onze reviewers zijn geïnstrueerd om producten en services eerlijk en onbevooroordeeld te beoordelen. We raden alleen producten aan die we zelf ook graag gebruiken.
 • Bij het verkrijgen van informatie uit bronnen van derden, geven we altijd bronvermelding.
 • Een deel van ons werk omvat het onderzoeken van cybercriminaliteit. We doen ons best om consumentvriendelijke informatie te bieden over hoe cybercriminaliteit wordt uitgevoerd, zonder dat potentiële criminelen gedetailleerde instructies krijgen over hoe ze aanvallen moeten uitvoeren.
 • Als een schrijver een persoonlijk of financieel belangenconflict heeft met een bedrijf of product, vragen we hen om deze informatie aan hun redacteur bekend te maken. In dat geval zullen wij stappen ondernemen om een andere schrijver toe te wijzen.
 • We accepteren geen berichten van gasten.
 • We discrimineren producten, services, bedrijven, werknemers of bronnen niet op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, taal, religie, handicap of leeftijd. In sommige gevallen zouden we lezers echter kunnen afraden om cyberbeveiligingsservices te gebruiken in landen met anti-consumentenbeleid, zoals landen die zich bezighouden met online surveillance of die voorschriften hebben voor het bewaren van persoonlijke gegevens.
 • We keuren geen enkele schending van beperkingen in auteursrecht goed, inclusief software- en mediapiraterij, en moedigen deze ook niet aan.

Hoe we geld verdienen

Wanneer we een product, service of app vermelden in een review of artikel, zullen we er meestal naar linken. Met sommige van deze links kunnen we een verwijzingsvergoeding verdienen als u, de lezer, zich aanmeldt voor de service, wat ons vervolgens  helpt de site te financieren.

We staan nooit toe dat deze betaalde relatie onze integriteit in gevaar brengt. We doen er alles aan om de belangen van onze lezers voorop te stellen. We beoordelen alleen producten en services die we grondig hebben getest en we bevelen alleen producten en services aan die we zelf ook graag gebruiken. Als we iets niet leuk vinden, zullen we dat zeggen, ongeacht welke commerciële relatie dan ook.

Artikelen met gelieerde links waarmee we geld kunnen verdienen, zijn duidelijk gelabeld.

We onderhouden een firewall tussen onze redactie en commerciële teams. Gelieerde links en begeleidende tekst worden door een lid van het commerciële team aan artikelen toegevoegd nadat de review is voltooid, om de integriteit van de reviewer niet in gevaar te brengen.

Lees meer over hoe we geld verdienen in onze openbaarmakingsverklaring van adverteerders.

Updates, correcties en intrekkingen

We werken de content van de site zo vaak mogelijk bij om de informatie relevant en up-to-date te houden. Deze updates worden meestal aangebracht op bestaande pagina’s en verschijnen niet als afzonderlijke artikelen.

Af en toe maken we weleens een fout. In dat geval ondernemen wij direct stappen om de review te corrigeren. Afhankelijk van de aard van de fout, kunnen we een intrekking publiceren waarin wordt aangegeven wanneer en waarom de correctie is aangebracht. Een dergelijke intrekking kan in de tekst naast de correctie voorkomen, bovenaan het artikel of aan het einde van het artikel. Hoe groter de fout, hoe prominenter onze intrekking zal zijn.